Sommerseilas

Vi seiler sommerseilas på Breiangen før jazzen 7/7!

Påmelding på Rødtangen, senest kl 13. Har du NorRating legger vi denne til grunn for starttid. Mangler du målebrev fastsetter regattakomiteen handicap etter beste skjønn.

Gunderstart: Hver båt får individuell starttid. Slik regner du ut starttiden din:

Nominell starttid er kl 14.00 ( lokal GPS tid).  Rund av NorRating til 2 desimaler. Trekk fra 1,00. Gang med 100. Tallet du får er antall minutter du skal starte før (hvis negativt tall)  eller etter 1400.

Eksempel Suzie Serken:

Nor Rating: 0,962, avrundet 0,96

Tidskorreksjon = (0,96 - 1,00) * 100 = -4,00.

Dvs Suzie starter 13:56

Bane bestemmes senest kl 13.00

Publisert: 06.07.18


Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no