Innkalling til årsmøte i Drammens Seilforening

Drammens Seilforening innkaller til årsmøte på klubbhuset «Løkta» på Solumstrand
Onsdag 27. mars klokka 1830
Saksliste i henhold til klubbens lover av 16. mars 2016.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtedato. Forslag kan sendes raymond@waypoint.no
Endelig saksliste, regnskap og øvrig årsmøtedokumenter vil bli sendt medlemmene pr epost, kunngjort på hjemmesidene og lagt ut på Løkta senest en uke før møtet. 

Publisert: 26.02.19

 

Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no