Opptak 2018

Vi starter opptak av båter den 22.9.2018. 

1. Pulje opptak blir fra 22.9.2018 - 28.9.2018

2. Pulje opptak blir fra 8.10.2018 - 14.10.2018

Opptakslisten finner du her: Opptaksliste 2018

 

Det er i år foretatt en del nødvendige endringer av opplagsplass grunnet en god del endringer av båter i havna. De som i år har kommet med nye krybber bør merke  disse med navn.

Ta en sjekk på din krybbe om den kan flyttes med alt innhold slik at jobben for havnekomiteen blir enklere.

Den enkelte båteier må få fjernet ugress på sin opplagsplass og legge det i en haug ved siden av opplagsplassen før 18.9.2018. Da er det dugnad og vi vil samle det inn.

Opptakslister vil komme senest torsdag 13.9

 

Havnekomiteen

Publisert: 11.09.18


Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no