Utsett 2019

Utsett 2019

Utsett starter 28.04.

Listen kan lastes ned HER

Det er stor vårdugnad 27.4 med opptak av bobleanlegg.

Husk å rydde opplagsplass senest 1 uke etter utsett av din båt

Vårpuss:

Det er nå vann på opplagstomten

Vi har ikke kapasitet i miljøkontainer til å ta imot tomme bokser, pensler og annet som er brukt til vårpussen. Dette må derfor den enkelte selv ta med hjem.

 

Lykke til med vårpuss og utsett!

 

Havnekomiteen v/John Grinde

Publisert: 18.03.19


Opptak 2018

Vi starter opptak av båter den 22.9.2018. 

1. Pulje opptak blir fra 22.9.2018 - 28.9.2018

2. Pulje opptak blir fra 8.10.2018 - 14.10.2018

Opptakslisten finner du her: Opptaksliste 2018

 

Det er i år foretatt en del nødvendige endringer av opplagsplass grunnet en god del endringer av båter i havna. De som i år har kommet med nye krybber bør merke  disse med navn.

Ta en sjekk på din krybbe om den kan flyttes med alt innhold slik at jobben for havnekomiteen blir enklere.

Den enkelte båteier må få fjernet ugress på sin opplagsplass og legge det i en haug ved siden av opplagsplassen før 18.9.2018. Da er det dugnad og vi vil samle det inn.

Opptakslister vil komme senest torsdag 13.9

 

Havnekomiteen

Publisert: 11.09.18


Utsett 2018

Utsett 2018

Utsett ble utsatt 1 uke og starter 23.04 og er ferdig 06.05.

Listen kan lastes ned HER

Tidligere liste på rødbu er IKKE riktig.

Vi har ikke kapasitet i miljøkontainer til å ta imot tomme bokser, pensler og annet som er brukt til vårpussen. Dette må derfor den enkelte selv ta med hjem.

Husk å rydde opplagsplass senest 1 uke etter utsett av din båt

Lykke til med vårpuss og utsett!

 

Havnekomiteen v/John Grinde

Publisert: 18.03.18


Opptakslistene 2017 er klare

Her kommer opptakslisten 2017 med oppstart 23.9.17 . Vær oppmerksom på at det er foretatt noen endringer av opplagsplass. Sjekk nøye opptakslisten og les det som er skrevet på slutten av liste.

Den enkelte båteier må få fjernet ugress på sin opplagsplass og legge det i en haug ved siden av opplagsplassen før 18.9.2017. Da er det dugnad og vi vil samle det inn.

Alle må ha sin krybbe på plass før opptak starter.

Opptakslista finner du her.

Publisert: 14.09.17


Opptak 2017

Hei!

Vi starter opptak av båter den 23.9.2017. 

1. opptak blir fra 23.9.2017 - 29.9.2017

2. og siste opptak blir fra 9.10.2017 - 15.10.2017

Det er ønskelig at de som ikke skal benyttet sitt opplag kommende vinter gir beskjed til HK så fort som mulig.

 

Havnekomiteen

Publisert: 18.08.17


Utsett 2017

Ordinært utsett starter lørdag 22.4.2017 og vil være ferdig senest 1.mai.

Vi vil om mulig foreta et tidlig utsett den 8.4.17 for de som skulle ønske båten på vannet til Påske.

Dette forutsetter at været tillater opptak av bobleanlegg som planlagt. Dette tilbudet vil KUN være for de båter som ligger slik til at de kan settes ut uten at noen andre båter er til hinder for dette.

Lister for utsett vil komme senest 2 uker før utsett

Ønsker alle en snarlig og god båtpuss

 

John Grinde

Publisert: 19.03.17


Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no