Saksliste og dokumenter til årsmøtet for 2018

Her er sakslista og årsmøtepapirene som skal behandles på årsmøtet i Drammens Seilforening onsdag 27. mars. Møtet er på Løkta klokka 1830.

Det har ikke inkommet forslag til styret. Strategiplanen er oppdatert, først og fremst fordi vi har slått oss sammen med Svelvik SF. Endringer er markert med rød skrift.

Komplett sett med årsmøtedokumenter kan du laste ned her.

Les mer

        Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no