Innkalling til årsmøte i Drammens Seilforening

Drammens Seilforening innkaller til årsmøte på klubbhuset «Løkta» på Solumstrand
Onsdag 27. mars klokka 1830
Saksliste i henhold til klubbens lover av 16. mars 2016.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtedato. Forslag kan sendes raymond@waypoint.no
Endelig saksliste, regnskap og øvrig årsmøtedokumenter vil bli sendt medlemmene pr epost, kunngjort på hjemmesidene og lagt ut på Løkta senest en uke før møtet. 

        Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no